Klubbens værdigrundlag

Vi mener, at det er vigtigt, at vi som pædagogisk personale, viser større børn og unge anerkendelse, ved at være nærværende og have en oprigtig interesse i deres børne- og ungdomsliv samt i deres udvikling, til at blive selvstændige, demokratisk dannede og reflekterende voksne. Vi tror på betydningsfulde fællesskaber og forsøger at inkludere alle børn og unge i klubbens aktiviteter.

Vi mener, at klubben har en central position i større børn og unges liv. Derfor er det vigtigt at have klubben som fristed samt gode voksne at spejle sig i og til at spille bold med og mod.