Ny i klubben

Hvis du vil melde dit barn ind- eller ud af klub, skal dette ske via Hvidovre Kommunes hjemmeside.

Vi modtager indmeldelser løbende. Indmeldelse sker elektroniks på den digitale pladsanvisning, hvor man skal bruge sit Nem-id, og gerne efter rundvisning i klubben. Ring eller skriv og aftal tid med Søren. Går du i 3. klasse kan du begynde i klub den 2. maj 2022.

Har du fået plads?

Forældre modtager tilbud om plads i E-boks. Vær opmærksom på at du har ca. 10 dage til at bekræfte, at I ønsker plads i klubben. Ellers skal I søge på ny.

Deltagelse i forældremøder hos de afgivende sfoér

I efteråret deltager vi så vidt muligt til forældremøder i de afgivende sfoér. Her fortæller vi om BFC og klubliv. Det vil primært være klubbens leder, der deltager.

Besøgsuge

I november og december afholdes besøgsuge, hvor de afgivende SFOér inviteres til at komme på besøg. I ugen vil vi vise klubbens mange muligheder og aktiviteter. Vi vil inddrage klubbens medlemmer som klub-guider til at præsentere klubben. Besøgsdagene afsluttes med at gæster og en pædagog samles og evaluerer dagen.

Møde for nye medlemmer og forældre

Primo april afholdes møde for nye forældre. Her fortæller vi om klubbens aktiviteter, ture, krea- og turkonto, modtagelse, primærvoksne, mailliste o.s.v. To voksne fra klubben deltager og præsenterer klubben, personaler og dagligdagen.

Opstart

Nye medlemmer begynder den 2. maj. De første 14 dage laver vi et program, hvor der arrangeres aktiviteter i huset for de nye 2-3 gange om ugen. Der arrangeres ingen ture ud af huset de første 14 dage. Modtagelse første dag: De voksne sørger for modtagelsen, viser garderobeplads, holder velkomstmøde. Klubguider er med for at hjælpe de "nye" på plads. Alle har navneskilte på de første dage og specielt klubguiderne vil kunne kendes på navneskilte. Start maj arrangeres diskofest og i juni overnatning for nye medlemmer.

Forældremøde og feedback

I oktober afholdes forældremøde med valg til bestyrelsen. Her drøftes klubliv anno 2022. Vi følger også op på, hvordan opstarten har været for nye medlemmer.

Primærvoksne

Alle børn får tildelt en primærvoksen inden sommerferien, når vi har lært de nye medlemmer bedre at kende. 

I samarbejdet om det hele barn vil det være en fordel for jeres/dit barn, hvis både klub og skole deler informationer om daglig trivsel. Små og store hverdags begivenheder samt vigtige hændelser/forløb i dit barns/unges liv såsom mobning, sygdom, opbrud i familien mv.

Brug af billeder i klubben

Vi tager ofte situationsbilleder af vores børn og unge i aktivitet og i leg. Billederne bruger vi i nyhedsbreve, på FB og på hjemmesiden. I bedes underskrive tilladelse til at vi må bruge billederne.