IT i hverdagen

Digitale læringsmiljøer understøtter læring og i at agere som et dannet individ Det er derfor vigtigt, at børn og unge kan begå sig digitalt. Børn og unge skal både have digitale færdigheder samt indsigt og forståelse i, hvordan digitale medier, digitale redskaber mv. fungerer.

Børn og unge skal også have indsigt i, hvordan de digitale medier påvirker vores hverdag, og hvordan børn og unge kan udøve deres medborgerskab gennem disse medier. Læringsmiljøet skal give børn og unge mulighed for at beherske det 21. århundredes kompetencer digitalt.

Når det er sagt, så ser vi spil i klubben som en social aktivitet i et fællesskab. Her er flere sammen om spillet, her bliver der talt og grinet sammen, der bliver hjulpet på tværs af venskabsgrupper og der bliver talt om meget andet. Vi prioriterer spil, hvor man er flere, der kan spille sammen.

 

Spil

Vi er opmærksomme på de aldersordninger, der er på spil, pegi-ratings. De er ikke ment som lov eller forbud, men er retningslinjer. En høj rating kan eks-vis skyldes sprogbrug i spillet og ikke at spillet nødvendigvis er voldeligt. Vi ser på de enkelte spil sammen med vores medlemmer, for her er det dem, der er eksperterne, og vi spørger så ind til det, vi kan være bekymret for. Vi diskuterer løbende hvilket spil vi har eller de, der er efterspørgsel på i klubrådet og på vores p-møder. Vi taler om sikkerhed på nettet, og hvilke fald grupper, der kan være på de spil, man kan spille direkte fra nettet eller på de net-sider vores medlemmer opsøger. Vi har også fokus på vores pigegrupper, så de også får brugt computerne. Vi taler med pigerne om hvilke spil de gerne vil spille og sørger for at der også er plads til dem.

 

Net-sider

En stor del af vores medlemmer bruger sider som Facebook mv. Her er det vigtigt for os, at få givet nogle ’spilleregler’ for deres færden på nettet. Det er her, vi som voksne sætter os sammen med vores medlemmer og ser på det, der forgår og er i dialog med medlemmerne om deres sprogbrug, deres profiler og de billeder de lægger ud på nettet. Vi tillader ikke at medlemmerne ser på porno i klubben og sker det tager vi en snak med dem.

 

Brug af computerne

Skiftet mellem medlemmerne er afhængigt af efterspørgslen, men som udgangspunkt kan man spille ca. en halv time to gange dagligt. Man skal skrive sig på computerlisten hvis man vil have en spilletid.

 

Andre spil konsuler

Ud over computere har vi valgt at have PlayStation, og Wii. Her gælder samme overvejelser ved køb og brug af spil som ved vores computere. Her er det også muligt at tage egne spil med. Man skal vise en voksen hvilke spil man medbringer og medbragte spil er som med alt andet man tager med i klub, på eget ansvar.

 

Pædagogerne

Vi holder os opdateret så godt vi kan, for udviklingen går meget stærkt. Opdateringen forgår ved temamøder og lignende arrangementer. Vi følger også med på medie rådets hjemmeside. Vi har også fokus på brugen af eks. tidsrummet, der må spilles i, hvem der spiller meget, og som måske skal have hjælp til at lave noget andet i klubben.